Mini panet de fuet

Mini panet de fuest amb tomàquet.